EduCare

Klientské číslo   Heslo  

Novinky

21.5.2017

[ 0516 ]  Obtížné rozhovory - jak vyjednávat o věcech, na nichž nejvíce záleží

8.6.2017

Obsah akce
   
15.00 – 15.15 Úvod do problematiky, dekódování skupiny obtížných rozhovorů - učící se rozhovory

15.15 – 16.30 Proč se hádáme a proč to nikam nevede, proč každý vidíme svět jinak, od jistoty ke zvídavosti. Jak oddělit záměr od následku, otázka viny, mapování vlastní účasti na ní.

16.30 – 16.45 Přestávka

16.45 – 17.45 Rozhovor o pocitech a identitě. Jak najít ztracenou rovnováhu, odvahu požádat o pomoc. Některé druhy specifických rozhovorů, naslouchání, sebevyjádření.

17.45 – 19.15 Řešení problému, 10 otázek, které lidé kladou v obtížném rozhovoru. Praktické dovednosti, diskuze, shrnutí, závěr.

Více zde

23.9.2014

Vážení klienti,

dovolte, abychom Vás informovali o změně, se kterou vstupujeme do nového školního roku. Se změnou legislativy bylo nutné stanovit novou právní formu naší organizace, občanská sdružení jako taková získala novou legislativní definici a vymezení, kterou naše občanské sdružení EduCare nenaplňovalo. Proto byla založena obecně prospěšná společnost, pod kterou budeme nadále vyvíjet svoji činnost. 

Nová forma a korespondenční adresa je nyní:
EduCare o.p.s., Mánesova 29, 301 00 Plzeň, IČ 29158311

Nové číslo bankovního účtu je: Fio banka, a.s., č. 2000274086/2010.

Přihlašování na naše akce zůstalo zachováno, stejně jako e-mail ieducare@ieducare.com a +420 736 469 652 (záznamník).

Těšíme se na setkávání s Vámi.
Lektorský tým


4.11.2010

Zapomenuté klientské číslo nebo heslo

V případě, že jste zapomněl/a Vaše klientské číslo nebo heslo, prosíme použijte odkaz  Zapomněli jste číslo/heslo? Neprovádějte druhou registraci. Děkujeme.

Sekretariát EduCare 


3.11.2010

Interaktivní průvodce pro vydání a prodloužení platnosti osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu

Zde naleznete odkaz


25.10.2010

Stanovisko ministerstva k žádostem o prodloužení platnosti osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu

Ministerstvo zdravotnictví se v současnosti setkává s množícími se dotazy, které se týkají nedodržení lhůty pro vyřízení žádosti o prodloužení platnosti osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, tzv. registrace. Stanovisko naleznete zde.


1.3.2010

Občanské sdružení EduCare v současné době realizuje v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost projekt Efektivní komunikační a výchovné techniky ve škole třetího tisíciletí. Více informací naleznete pod odkazem Projekt ESF.

1.3.2009

Uznávání kreditů získaných u jednoho pořadatele

Vážení klienti,

v poslední době jsme se u vás setkali s následujícím problémem: uváděli jste nám, že jste měli problémy s prodloužením registrace v NCO NZO v Brně proto, že jste většinu akcí nebo všechny absolvovali u našeho sdružení. Údajně jste měli dostat odpověď, že nelze získat všechny kredity pouze u jednoho zařízení (pořadatele/sdružení). Učinili jsme dotaz přímo na náměstkyni ředitelky pro Úsek regulace nelékařských zdravotnických povolání a výzkumu v NCO NZO v Brně, která nám toto dementovala, označila to za nepravdivé a v rozporu s platnou legislativou.

To znamená, že i kdybyste měli všechny akce absolvované u nás (a akce obsahově souvisí s vaší profesí), budou vám kredity uznány.

Pokud by vyvstal nějaký konkrétní případ, prosím obraťte se na paní Martu Hebronovou, tel. č. 543 559 353 nebo hebronova@nconzo.cz

I s dalšími konkrétními problémy se na nás můžete obracet, rádi vám je pomůžeme řešit nebo se alespoň pokusíme zjistit informace k jejich řešení.

Mgr. Lenka Šilerová
předsedkyně občanského sdružení EduCare


29.9.2008

Nevíte, jak se na akci přihlásit? Napište nám - zde - poradíme Vám, příp. Vás přihlásíme.

Na akci je možné se přihlásit on-line nejpozději 5 dní před jejím konáním. Pokud máte o akci zájem a již se nemůžete on-line přihlásit, napište nám, na akci Vás přihlásíme a zařídíme vše potřebné.


29.1.2008

Naše vzdělávací akce jsou určeny pro:
  • tzv. nelékařská zdravotnická povolání dle zákona č. 96/2004 Sb., např. všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotní laboranty, fyzioterapeuty, ergoterapeuty, sociální pracovníky, ale také pro zdravotnické asistenty, ošetřovatele a další profese.
  • policisty, hasiče, psychology, pedagogické pracovníky, vychovatele, osoby pracující s jedinci s postižením a se speciálními potřebami
  • manažery na středním a vrcholovém stupni řízení, pro všechny osoby vykonávající psychicky náročné povolání
  • studenty (zejména) zdravotnických a sociálních oborů, pedagogiky, psychologie, managementu
  • osoby, které chtějí rozvíjet samy sebe
  • všechny zájemce z řad veřejnosti, pro rodiče mající výchovné problémy, pečující o dítě s mentálním postižením/chorobou; partnery, kteří chtějí více proniknout do partnerských vztahů, být schopni řešit problémy nebo nahlédnout do tzv. vědy o manželství apod.

21.9.2006

FAKTURA/DAŇOVÝ DOKLAD
Pokud žádáte vystavená faktury či daňového dokladu, věnujte prosím pozornost vyplnění údajů pro jejich vystavení, u daňového dokladu tzn. IČO, příp. DIČ, název a adresa osoby (fyzické či právnické), která doklad uplatní ve svém účetnictví. Pokud údaje nevyplníte, není možné Vám doklad vystavit.

Pozn. Daňový doklad neslouží jako potvrzení o Vaší platbě - je určen pro uplatnění v účetnictví.


© 2017 EduCare | Realizace: netidea.cz