EduCare

Klientské číslo   Heslo  

Vzdělávací akce

Katalog » Výchova, práce s dětmi, specifické problémy jedinců

[ 2707 ] Nejčastější poruchy chování dětí

Typ akceŠkolící akce
Určeno prosociální pracovníky, nelékařské zdravotnické pracovníky – všeobecná sestra, porodní asistentka, fyzioterapeut, ergoterapeut, zdravotně–sociální pracovník, nutriční terapeut, záchranář
Klíčová slovarozumové schopnosti - neobvyklé chování – poradenství – psychoterapie - farmakoterapie
Cíl akceseznámení účastníků s obecnou problematikou chování dítěte doma, ve škole i ve společnosti, s poruchami souvisejícími se sociálními vztahy, komunikací, s možnostmi speciálně pedagogického působení
Metody vyúkypřednáška, seminář – vlastní zkušenosti, diskuse, interaktivní výuka
Program

15.00 – 15.40 Obecné potíže

15.40 – 16.50 Porucha, trvalé projevy chování dítěte, neobvyklé chování a důsledky takového chování, poškození mozku a mozkové dysfunkce, úroveň rozumových schopností

16.50 – 17.05 Přestávka

17.05 – 18.00 Příčiny poruch chování:

a) dědičnost, deprese, úraz, duševní porucha
b) nemoc, rozvod, úmrtí blízké osoby
c) skryté problémy - týrání a zneužívání, šikana, domácí násilí
d) výchovné styly rodičů, potíže ve škole, vztahy s učiteli

18.00 – 18.45 Poruchy související s hyperaktivitou, asociálním chováním, neposlušnost

18.30 – 19.15 Kazuistiky

Cena400,- Kč  (500,- Kč)
Kredity4 (3 pro termíny do 1.2.2010)

Termíny:

Nejsou plánovány žádné termíny.

© 2021 EduCare | Realizace: netidea.cz