EduCare

Klientské číslo   Heslo  

Vzdělávací akce

Katalog » Psychologie – Komunikace – Etika

[ 4107 ] Současná rodina a její problémy

Typ akceŠkolící akce
Určeno proVeřejnost, všeobecná sestra, porodní asistentka, fyzioterapeut, ergoterapeut, radiologický asistent, zdravotně-sociální pracovník, zdravotnický záchranář, zdravotní laborant, nutriční terapeut, farmaceutický asistent
Klíčová slovarodina – výchova – rodinné rituály – současné trendy v rodině
Cíl akceseznámit se s předmětem studia psychologie rodiny, osvojit si základní pojmy související s psychologií rodiny, pochopit význam dobře fungující rodiny pro zdravý vývoj jedince, seznámit se s trendy v současné rodině
Metody vyúkypřednáška, skupinová práce, diskuze, kazuistika, brainstorming
Program

15.00 – 15.30 Úvod, základní pojmy úzce související s psychologií rodiny

15.30 – 16.00 Modely rodinného fungování

16.00 – 16.45 Rodinné rituály

16.45 – 17.00 Přestávka

17.00 – 17.30 Znaky úspěšné fungujících rodin

17.30 – 18.00 Současné trendy v rodině – odkládání mateřství, zaměstnanost žen, vzdělanost žen, kontrola porodnosti, apod.

18.00 – 18.30 Rodiny s jedním rodičem, nevlastní rodiny, rodiny homosexuálních partnerů

18.30 – 19.00 Absence rodičovství – nedobrovolná bezdětnost

19.00 – 19.15 Shrnutí, závěr

Další
informace

 Mobilní akce

Cena400,- Kč  (500,- Kč)
Kredity4 (3 pro termíny do 1.2.2010)

Termíny:

Nejsou plánovány žádné termíny.

© 2021 EduCare | Realizace: netidea.cz