EduCare

Klientské číslo   Heslo  

Vzdělávací akce

Katalog » Klinická praxe

[ 0210 ] Autismus

Typ akceŠkolící akce
Určeno proVšeobecná sestra, porodní asistentka, fyzioterapeut, ergoterapeut, radiologický asistent, zdravotně-sociální pracovník, zdravotnický záchranář, zdravotní laborant, nutriční terapeut, farmaceutický asistent, veřejnost
Klíčová slovaHyperaktivita - ADHD - příznaky - prevence - komplexní program - multisenzorická výuka - kazuistika
Cíl akceseznámit účastníky s obecnou problematikou autismu, ovlivňujícími faktory a možnostmi pomoci
Metody vyúkypřednáška, seminář, skupinová práce, diskuze
Program

15.00 – 15.15 Úvod do problematiky autismu

15.15 – 16.30 Charakteristika autismu

16.30 – 16.45 Přestávka

16.45 – 17.30 Možnosti podpory a edukace autistických dětí

17.30 – 18.45 Obecné principy a podpůrné přístupy v práci s lidmi s autismem

18.45 – 19.15 Shrnutí, diskuze, závěr

Cena400,- Kč  (500,- Kč)
Kredity4 (0 pro termíny do 1.2.2010)

Termíny:

Nejsou plánovány žádné termíny.

© 2021 EduCare | Realizace: netidea.cz