EduCare

Klientské číslo   Heslo  

Vzdělávací akce

Katalog » Klinická praxe

[ 0610 ] Jak jednat s problémovými jedinci v ošetřovatelské praxi, jak je vést a motivovat

Typ akceŠkolící akce
Určeno proVšeobecná sestra, porodní asistentka, fyzioterapeut, ergoterapeut, radiologický asistent, zdravotně-sociální pracovník, zdravotnický záchranář, zdravotní laborant, nutriční terapeut, farmaceutický asistent
Klíčová slovaKomunikace - osobní rozvoj - motivace - typologie
Cíl akceseznámit účastníky s obecnou problematikou komunikace, osobního rozvoje a motivace
Metody vyúkypřednáška, seminář, skupinová práce, diskuze
Program

15.00 – 15.15 Úvod, nastínění problematiky

15.15 – 16.30 Proč jsou lidé různí a jak k nim máme přistupovat, rozdíly v chování lidí, dědičné a naučené faktory, schopnosti jedince

16.30 – 16.45 Přestávka

16.45 – 17.30 Znalosti, dovednosti, vlastnosti, motivy, postoje, sebedůvěra, jak s lidmi komunikovat a jak je přesvědčovat, taktika harmonie v komunikaci, způsoby argumentace, taktika protiargumentu, nátlak

17.30 – 18.30 Nástroje osobního rozvoje a motivování, stanovení problémového typu, typy problémových lidí, kazuistiky, praktická řešení, hraní rolí

18.30 – 19.15 Praktický nácvik dovedností, diskuze, shrnutí, závěr

Cena400,- Kč  (500,- Kč)
Kredity4 (0 pro termíny do 1.2.2010)

Termíny:

Nejsou plánovány žádné termíny.

© 2021 EduCare | Realizace: netidea.cz