EduCare

Klientské číslo   Heslo  

Vzdělávací akce

Katalog » Management

[ 1310 ] Formy násilí na pracovišti (Mobbing, Bossing, Sexual Harassment) a možná sebeobrana

Typ akceŠkolící akce
Určeno proVeřejnost, všeobecná sestra, porodní asistentka, fyzioterapeut, ergoterapeut, radiologický asistent, zdravotně-sociální pracovník, zdravotnický záchranář, zdravotní laborant, nutriční terapeut, farmaceutický asistent
Klíčová slovanásilí - mobbing - bosssing - sexuální obtěžování
Cíl akceseznámit účastníky s problematikou násilí na pracovišti a možnostmi, jak se tomuto násilí bránit
Metody vyúkypřednáška, seminář, skupinová práce, diskuze
Program

15.00 – 15.15 Úvod - nastínění problematiky

15.15 – 16.30 Příčiny mobbingu, pachatel a obět mobbingu, prvotní konflikt, psychický teror, stigmatizace

16.30 – 16.45 Přestávka

16.45 – 17.30 Metody a strategie mobbingu, formy sexuálního obtěžování. Typologie mobbingových aktivit, formy sexuálního obtěžování, důsledky mobbingu pro oběť a pro její okolí, důsledky šikany, odolnost oběti

17.30 – 18.30 Právní úprava mobbingu, sexuálního obtěžování, právní úprava de lege ferenda – antidiskriminační zákon

18.30 – 19.15 Praktický výcvik dovedností, diskuze, shrnutí, závěr

Cena450,- Kč  (550,- Kč)
Kredity4 (0 pro termíny do 1.2.2010)

Termíny:

Nejsou plánovány žádné termíny.

© 2021 EduCare | Realizace: netidea.cz