EduCare

Klientské číslo   Heslo  

Vzdělávací akce

Katalog » Klinická praxe

[ 3110 ] Syndrom CAN - stále aktuální téma?

Typ akceŠkolící akce
Určeno proVšeobecná sestra, porodní asistentka, fyzioterapeut, ergoterapeut, radiologický asistent, zdravotně-sociální pracovník, zdravotnický záchranář, zdravotní laborant, nutriční terapeut, farmaceutický asistent, veřejnost, policisty, učitele
Klíčová slovasyndrom CAN – týrání – zanedbávání – zneužívání – postoj společnosti – formy pomoci
Cíl akceseznámit se s obsahem syndrom CAN, znát příčiny vzniku syndromu, naučit se rozpoznat dítě se syndromem CAN, dokázat se orientovat v této problematice, znát následky špatného zacházení s dítětem, seznámit se s formami pomoci těmto dětem; umět využít získané poznatky v praxi
Metody vyúkypřednáška, seminář, diskuse, kasuistiky, interaktivní výuka
Program

15.00 – 16.00 Úvod do tématu. Definice syndromu CAN a jeho kategorie (zanedbávání, týrání, zneužívání atd.).

16.00 – 17.00 Příčiny jeho vzniku – rizikové děti (potencionální oběti týrání, zneužívání a zanedbávání), rizikoví dospělí (potencionální pachatelé týrání, zneužívání a zanedbávání dětí)
17.00 – 17.15 Přestávka

17.15 – 18.00 Rizikové faktory zanedbávání, týrání a zneužívání a jeho důsledky. Mýty o týrání a zneužívání.

18.00 – 18.45 Postoj společnosti k oběti a pachateli. Prevence a formy pomoci zanedbávaným, týraným a zneužívaným dětem

18.45 – 19.15 Právní normy vztahující se k problematice CAN. Shrnutí, diskuze, závěr.

Cena400,- Kč  (500,- Kč)
Kredity4 (0 pro termíny do 1.2.2010)

Termíny:

Nejsou plánovány žádné termíny.

© 2021 EduCare | Realizace: netidea.cz