EduCare

Klientské číslo   Heslo  

Vzdělávací akce

Katalog » Management » Profesionální rozvoj

[ 0311 ] Vliv civilizace na psychiku jedince – pacienta, zdravotníka, životního partnera, kolegy

Typ akceŠkolící akce
Určeno proVšeobecná sestra, porodní asistentka, fyzioterapeut, ergoterapeut, radiologický asistent, zdravotně-sociální pracovník, zdravotnický záchranář, zdravotní laborant, nutriční terapeut, farmaceutický asistent
Klíčová slovafrustrace – deprivace – stres – konflikt – závislost – syndrom vyhoření – duševní hygiena – relaxace
Cíl akceseznámit účastníky s obecnou problematikou negativních i pozitivních civilizačních vlivů na chování, jednání a vztahy mezi lidmi
Metody vyúkypřednáška, seminář, skupinová práce, diskuze
Program

15.00 - 15.45 Úvod - druhy náročných situací, frustrace, deprivace, konflikt, stres. Druhy konfliktů, reakce na konflikt, řešení konfliktů. Obranné frustrační mechanismy.

15.45 - 16.30 Psychologická problematika závislostí. Vznik závislostí, typy a příznaky závislostí, důsledky závislostí. Způsoby pomoci závislým.

16.30 - 16.45 Přestávka

16.45 - 17.15 Pojem domácí násilí, formy násilí, způsoby pomoci obětem domácího násilí.

17.15 - 18.15 Profesionální zátěž. Fyzické a psychické zatížení, syndrom vyhoření, prevence syndromu vyhoření. Pojem duševní hygiena, faktory ovlivňující duševní zdraví, zásady péče o duševní zdraví, relaxace, pozitivní myšlení.

18.15 - 19.15 Kazuistiky, příklady dobré praxe. Diskuze, shrnutí, závěr.

Cena400,- Kč  (500,- Kč)
Kredity4 (0 pro termíny do 1.2.2010)

Termíny:

Nejsou plánovány žádné termíny.

© 2021 EduCare | Realizace: netidea.cz