EduCare

Klientské číslo   Heslo  

Vzdělávací akce

Katalog » Klinická praxe

[ 2011 ] Paliativní péče - pohled zdravotníka, pacienta a jeho blízkých

Typ akceŠkolící akce
Určeno proVšeobecná sestra, porodní asistentka, fyzioterapeut, ergoterapeut, zdravotně-sociální pracovník, zdravotnický záchranář, nutriční terapeut, zdravotnický asistent, veřejnost
Klíčová slovapaliativní péče - etika - rodina - komunikace
Cíl akceseznámit účastníky s problematikou paliativní péče a její organizací v ČR, etickými a duchovními aspekty péče o pacienty/klienty
Metody vyúkypřednáška, seminář, diskuze
Program

15.00 – 15.45  Úvod do problematiky. Organizace a koncepce paliativní péče.

15.45 – 16.30  Zásadní úloha jednotlivých členů zdravotnického týmu, systém práce mobilní paliativní jednotky.

16.30 – 16.45  Přestávka

16.45 – 17.30  Etické a duchovní aspekty péče o pacienta a jeho blízké

17.30 – 18.30  Komunikace v náročné životní situaci

18.30 – 19.15 Podpora rodiny v její nezastupitelné úloze při péči o pacienta v konečné fázi života. Diskuze, shrnutí, závěr.

Cena400,- Kč  (500,- Kč)
Kredity4 (0 pro termíny do 1.2.2010)

Termíny:

Nejsou plánovány žádné termíny.

© 2021 EduCare | Realizace: netidea.cz