EduCare

Klientské číslo   Heslo  

Vzdělávací akce

Katalog » Management

[ 0512 ] Návyková rizika u zdravotnických profesí

Typ akceŠkolící akce
Určeno proVšeobecná sestra, porodní asistentka, fyzioterapeut, ergoterapeut, radiologický asistent, zdravotně-sociální pracovník, zdravotnický záchranář, zdravotní laborant, nutriční terapeut, farmaceutický asistent
Klíčová slovaalkohol - návykové látky - pracovní prostředí - prevence - intervence - zdravotnické profese
Cíl akceseznámit účastníky s typickými problémy v pracovním prostředí, které působí jednotlivé skupiny návykových látek
Metody vyúkypřednáška, seminář, skupinová práce, diskuze
Program

15.00 – 16.30 Úvod, nastínění problematiky. Návykové látky a pracovní prostředí, rozšířenost návykových problémů v ČR, některá rizika návykových látek v pracovním prostředí, specifika u zdravotnických profesí

16.30 – 16.45 Přestávka

16.45 – 17.30 Typické problémy v pracovním prostředí, které působí jednotlivé skupiny návykových látek, rizika návykových látek zneužívaných mimo pracovní prostředí

17.30 – 18.30 Primární prevence problémů působených alkoholem a jinými návykovými látkami, intervence pro problémy působené návykovými látkami v pracovním prostředí

18.30 – 19.15 Praktický výcvik dovedností, diskuze, shrnutí, závěr

Cena400,- Kč  (500,- Kč)
Kredity4 (0 pro termíny do 1.2.2010)

Termíny:

Nejsou plánovány žádné termíny.

© 2021 EduCare | Realizace: netidea.cz