EduCare

Klientské číslo   Heslo  

Vzdělávací akce

Katalog » Management » Profesionální rozvoj

[ 0214 ] Využití asertivního chování jako účinné obrany při manipulativním jednání

Typ akceŠkolící akce
Určeno proVšeobecná sestra, porodní asistentka, fyzioterapeut, ergoterapeut, radiologický asistent, zdravotně-sociální pracovník, zdravotnický záchranář, zdravotní laborant, nutriční terapeut, farmaceutický asistent, zdravotnický asistent, veřejnost
Cíl akceseznámit účastníky s pojmem asertivita, pochopení významu asertivního přístupu pro vlastní duševní zdraví a při manipulativním jednání druhých, nácvik a osvojení si konkrétních asertivních technik
Metody vyúkypřednáška, seminář, skupinová práce, diskuze
Program15.00 – 15.15 Úvod, nastínění problematiky, asertivita - způsob zdravého sebeprosazení.

15.15 – 16.30 Typy manipulací, pasivní jednání, agresivní jednání

16.30 – 16.45 Přestávka

16.45 – 18.30 Asertivní jednání, asertivní práva a techniky. Jak reagovat na kritiku - oprávněná a neoprávněná kritika.

18.30 – 19.15 Asertivita a duševní hygiena, praktické informace a doporučení. Diskuze, shrnutí a závěr.
Cena400,- Kč  (500,- Kč)
Kredity4 (0 pro termíny do 1.2.2010)

Termíny:

Nejsou plánovány žádné termíny.

© 2021 EduCare | Realizace: netidea.cz