EduCare

Klientské číslo   Heslo  

Vzdělávací akce

Katalog » Management » Profesionální rozvoj

[ 0115 ] Komunikace v obtížných situacích

Typ akceŠkolící akce
Určeno proVšeobecná sestra, porodní asistentka, fyzioterapeut, ergoterapeut, radiologický asistent, zdravotně-sociální pracovník, zdravotnický záchranář, zdravotní laborant, nutriční terapeut, farmaceutický asistent, zdravotnický asistent, veřejnost
Klíčová slovakomunikace - manipulace - typologie - emoce - techniky
Cíl akceCílem akce je zvládnutí základních principů asertivní komunikace a jednání s agresivními lidmi (klienty). Naučíte se efektivně a nemanipulativně komunikovat a jednat při výkonu své práce, odhalit manipulátory, sdělovat nepříjemné pravdy a vypořádat se s námitkami.
Metody vyúkypřednáška, seminář, skupinová práce, diskuze
Program15.00 - 15.30 Úvod do problematiky. Identifikace konkrétních obtížných situací z praxe účastníků.

15.30 - 17.00 Postup při zvládání obtížných komunikačních situací, typologie obtížných lidí (klientů). Manipulace a obrana proti ní. Kontrola emocí, empatie a zvládání námitek.

17.00 - 17.15 Přestávka

17.15 - 18.30 Strategie zvládání konfliktních situací. Agresivní, pasivní a asertivní chování.

18.30 - 19.15 Asertivita – jeden z nástrojů při řešení obtížných situací. Základní asertivní techniky. Diskuze, shrnutí, závěr.
Cena400,- Kč  (500,- Kč)
Kredity4 (0 pro termíny do 1.2.2010)

Termíny:

Nejsou plánovány žádné termíny.

© 2021 EduCare | Realizace: netidea.cz