EduCare

Klientské číslo   Heslo  

Vzdělávací akce

Katalog » Psychologie – Komunikace – Etika

[ 2706 ] Komunikace s dětmi a dospívajícími s Downovým syndromem

Typ akceŠkolící akce
Určeno proveřejnost, nelékařská zdravotnická povolání dle zákona 96/2004 Sb. – všeobecná sestra, porodní asistentka, fyzioterapeut, ergoterapeut, zdravotně–sociální pracovník, nutriční terapeut, záchranář, zdravotní laborant, ortotik–protetik, zubní technik, dentální hygienistka, farmaceutický asistent, sociální pracovník, asistent ochrany veřejného zdraví
Klíčová slovasyndrom - Downův syndrom - epikantická řasa - chromozomy - geny - trisomie
Cíl akceseznámit účastníky podrobněji s postižením Downův syndrom, s možnostmi výchovy a vzdělávání těchto jedinců; účastníci se naučí komunikovat s jedinci s Downovým syndromem a jejich rodiči
Metody vyúkypřednáška, interaktivní výuka, kazuistiky
Program

15.00 – 15.45 Těhotenství, narození dítěte, diagnostika, reakce rodiny, vývoj dítěte s Downovým syndromem, ranná péče, včasná péče, předškolní výchova

15.45 – 16.30 Různé formy Downova syndromu, chování dítěte s Downovým syndromem, nemoci, jimiž častěji trpí tyto děti

16.30 – 16.45 Přestávka

16.45 – 17.45 Výběr školy, dospívání, dospělost, otázka bydlení, zaměstnání, sňatek, děti

17.45 – 18.45 Komunikace, výchovné metody, alternativní léčba

18.45 – 19.15 Shrnutí, závěr

Další
informace
 Mobilní akce
Cena400,- Kč  (500,- Kč)
Kredity4 (3 pro termíny do 1.2.2010)

Termíny:

Nejsou plánovány žádné termíny.

© 2021 EduCare | Realizace: netidea.cz